Fördelar med moderna CRM-system

Customer relationship management, förkortat CRM, innefattar allt som handlar om hantering av kunduppgifter. Smart CRM leder till bättre struktur och säkerhet i företaget och flera arbetsprocesser kan effektiviseras. Indirekt kan CRM leda till ökad lönsamhet.
Ett CRM-system är i grund och botten ett ord för själva arbetsprocessen kring lagring av kunduppgifter. I princip kan alltså ett gäng pärmar och post-it-lappar vara en typ av CRM-system, om än ett något förlegat sådant. När man talar om CRM-system i dag menar man vanligtvis någon form av mjukvara som är utvecklad för att underlätta kundhanteringsprocessen hos företag.

CRM för att uppnå företagets mål

CRM är en process som många inte inser att de saknar förrän de ser hur det fungerar i praktiken. CRM-system innebär nämligen inte bara ett strukturerat sätt att hantera kunduppgifter, fördelarna är så många fler än så. Här är några:

  • Du får en strukturerad överblick över kunder och prospekt
  • Avtal och mailkorrespondens finns tillgängliga för alla i företaget – eller bara vissa
  • I princip alla moderna CRM-system är utvecklade med GDPR i åtanke
  • CRM skapar smidigare samarbete mellan kundtjänst, säljavdelning och andra avdelningar
  • Minskar risken för pinsamma missförstånd och glömska i kundkontakten

Hur CRM fungerar i praktiken

CRM-system kan vara mer eller mindre avancerade. De enklaste är i princip en lista av företagets kunder och prospekt, och innehåller information såsom signerade avtal, mailkorrespondens, noteringar från säljare och uppgifter om företaget. Men uppföljningsanalyser, försäljningsprognoser, marknadsföringsstrategier, onboarding, kundtjänst och mycket annat kan också vara del av CRM.

Låt oss ta ett exempel:

Du är säljare på ett företag som säljer betalningslösningar till webbshoppar. En av dina kunder ringer in till ditt företags kundtjänst. Kunden har en teknisk fråga om hur de ska implementera betallösningen på sin webbshop. Med ett smart CRM-system har kundtjänstmedarbetaren redan all info om kunden framför sig; vilket webbsystem de använder, om webbshopen är helt ny eller har funnits i flera år med annan betalningsleverantör, vilken typ av avtal som signerats, om säljaren noterat något viktigt och så vidare. Kundtjänstmedarbetaren slipper ställa tusen frågor och kunden slipper förklara sin webbshopstatus varje gång de pratar med en ny medarbetare.

Risken för missförstånd i kommunikationen och slöseri med tid både internt och externt minskas med smart CRM. Du får dina dina kunders uppgifter lagrade på ett strukturerat och regelrätt sätt och ökar potentialen för högre lönsamhet i företaget.

Stäng meny