Låt en advokat hjälpa företaget med juridiken

Juridik är ett ämne som kan uppfattas som svårt av många. Som företagare uppkommer dock ibland tillfällen som kräver juridisk expertis. I de lägena går det att få prisvärd hjälp av en advokat, det kan inte minst vara ett sätt att försäkra dig mot problem som uppkommer i ett senare skede.

Det finns många olika tillfällen då en advokat kan vara användbar för dig som driver företag. Det kan handla om allt från att formulera kundavtal till att sätta upp ansvarsområden mellan dig och dina partners. Att driva företag handlar helt enkelt i mångt och mycket om att förhålla sig till olika juridiska ramverk. Någonting som beroende på ditt företags förutsättningar kan ta mycket tid och därmed fokus från kärnverksamheten.

Affärsjuridik – ett populärt arbetsområde

Advokater spelar en stor roll i affärsvärlden. Det kan handla om rådgivning inom civil- och avtalsrättsliga frågor som till exempel KTHs affärsjurister arbetar med. På grund av hur bred affärsjuridiken är, och hur stor efterfrågan på just den kompetensen är lockar det många duktiga unga att söka sig till utbildningar inom juridik.

Företagande innebär mycket juridik

advokatExakt i hur stor utsträckning just ditt företag påverkas av olika juridiska frågeställningar beror förstås på vilken bransch du verkar i. Om du jobbar med någon typ av verksamhet som sträcker sig över nationsgränserna går det dock lätt att säga att du hör till dem som mest behöver förhålla dig till juridiska frågor. Avtal med företag i andra länder är nämligen betydligt mer komplicerade än avtal inom Sverige. Verksamt.se skriver till och med att om du ska ingå avtal med en part utomlands så bör du ta hjälp av en affärsjurist eller liknande. Även om du driver företag som enbart är verksamt i Sverige möter du dock ett flertal situationer där en advokat kan vara till hjälp. Om du till exempel driver en firma i partnerskap med någon annan kan det vara en bra idé att skriftligt fastställa era respektive ansvarsområden och roller. Juridikens roll kan i sådana sammanhang vara att ni försäkrar er om att det inte inträffar situationer i framtiden som försurar er relation.

Stäng meny