Jämställdhet på arbetsplatsen

Det är allt viktigare för jämställdhet på arbetsplatserna i Sverige – och resten av världen. Inte konstigt, det skapar trivsammare och bättre arbetsplatser som lockar till sig bra medarbetare och i sin tur ger tillväxt.

Företag skapar inte bara attraktiva arbetsplatser när de jobbar på sin jämställdhet – de skapar även tillväxt. Med pihr.se kan du kartlägga lönerna på ditt företag enkelt och effektivt, för att få rapporter som uppfyller lagkravet – och förkortar arbetstiden med just lönekartläggning med hela 95 procent.

Lönekartläggning varje år

DO går det vidare att läsa om hur du som arbetsgivare måste göra en lönekartläggning varje år, och om du har fler än tio medarbetare ska du dessutom dokumentera arbetet med hela kartläggningen. Även anställningsvillkor ska finnas med i lönekartläggningen, det är till exempel tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och dylikt. Analysera löneskillnaderna för att kunna upptäcka den strukturella skillnad som kan vara förknippad med typiskt kvinnliga arbetsuppgifter, undervärdering till exempel.

Jämställdhet skapar tillväxt

Vill du att företaget ska må bra och växa? Såklart. Då är det viktigt att satsa på just jämställdhet, något som går att läsa om på Almi bland annat. Där skrivs det att jämställdhet är av yttersta vikt för ett företags attraktionskraft och tillväxtpotential. Forskning visar även att företag som har mer jämställda ledningar är mer lönsamma än de som inte har det, samt att arbetet börjar med ägare och styrelse. Jämställdhet är heller inget som kan drivas likt ett projekt, utan det behöver genomsyra hela verksamheten för att kunna bli framgångsrikt och lyckat. Tuffa mål och kontinuerlig uppföljning är nyckeln för de företag som vill slå sig in på banan att bli mer jämställda. Målen ska vara tydliga och mätbara och det är ägarna och styrelsen på företaget som måste hålla i taktpinnen och få arbetet att fortgå.

Svårt att komma ut på arbetsmarknaden

En annan grupp som på många sätt står utanför samhället eller upplever ojämlikhet, är personer med autism och aspberger. Det kan vara svårt att komma ut på arbetsmarknaden och få det stöd som behövs för att lyckas. Mer om detta går det att läsa om i en artikel i Sveriges Radio.

Stäng meny