Olika företagsformer

Om du går i tankar om att starta ett eget företag är det viktigt att vara medveten om de olika företagsformerna som finns i Sverige. Totalt är de sju stycken och de lämpar sig väl för olika typer av verksamheter och konstellationer av ägare.

Den vanligaste och mest välkända typen av företag är aktiebolaget, men det finns även företagsformer som lämpar sig bättre för privatpersoner att driva då det är väldigt kostsamt att starta ett aktiebolag. Minst 50 000 kronor krävs för att grunda ett privat aktiebolag. Om driver en mindre verksamhet kan du istället välja att starta en så kallad enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det också heter. Den enda nackdelen med en sådan företagsform är att du är personligt ansvarig att avtal och skulder hanteras. Vad som däremot väger upp för detta är det faktum att det inte kostar något samt att det är väldigt enkelt att starta en enskild firma. Gå in på Skatteverket om du vill läsa mer om denna företagsform.

Alla företagsformer

Som vi nämnde finns det totalt sju olika företagsformer. I punktlistan här nedan nämner vi dem.

  • Aktiebolag
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Enskild firma
  • Ekonomisk förening
  • Europeisk ekonomisk intressegruppering
  • Europabolag
Stäng meny