Hjälp människor och få bra betalt

Det är många som vill jobba med människor och som bara kan tänka sig ett jobb där de tar hand om andra människor på olika sätt. Att jobba inom vården är ett bra sätt att både få ge en hjälpande hand till sina medmänniskor och att samtidigt få en bra inkomst.

Vårdyrket är en bred yrkeskategori som inkluderar alltifrån läkare till vårdbiträden. Det är långt ifrån alla vårdyrken som ger bra betalt och som har hög status, men det finns pengar att tjäna för den som väljer rätt nisch.

Att jobba som en så kallad ”hyrläkare” ger mycket bättre betalt än om du jobbar som en anställd läkare på exempelvis en vårdcentral.

Tjäna pengar och hjälp människor

De flesta vårdyrken som kräver en längre utbildning ger oftast bättre betalt. Dock gäller det sällan för sjuksköterskor. Inkomstskillnaden mellan en heltidsanställd sjuksköterska och en heltidsanställd undersköterska skiljer sig inte alls så mycket som du kanske tror. Men väljer du att arbeta som sjuksköterska via bemanning och bli inhyrd kommer lönen att skilja sig markant. Detsamma gäller om du vill jobba som läkare. Att jobba som en så kallad ”hyrläkare” ger mycket bättre betalt än om du jobbar som en anställd läkare på exempelvis en vårdcentral. Föredrar du att ha en fast arbetsplats och inte fara runt mellan olika avdelningar eller vårdinrättningar kan du välja att jobba som narkossköterska eller specialistläkare av något slag. Dessa yrken ger bättre betalt på grund av att det är färre som utbildar sig till det och att utbudet helt enkelt är mindre i förhållande till efterfrågan, vilket inte är fallet med exempelvis undersköterskor.

Stäng meny