Mutaffärer och dokumentförstörare

Det finns en del saker att tänka på när ett företag eller statligt ägt bolag gör affärer – se till att göra det lagenligt och etiskt korrekt. När Telia gjort affärer i Eurasien har mycket hamnat under lupp och granskats. Hemliga dokument visar på eventuell mutskandal.

Om du har ett företag, exempelvis en advokatbyrå, kan du behöva dokumentförstörare som effektivt förstör papper, dvd:er, cd-skivor och liknande. När det gäller sekretess och säkerhet finns det ingen anledning att inte vara noggrann. Kontorsmaskiner som sköter detta åt dig hittar du snabbt och enkelt online.

Hemliga dokument från avslöjar affärsuppgörelser

Några som hade behövt ha riktigt ordentliga dokumentförstörare, och ett större etiskt tänkande, är inga andra än Telia Sonera. I Dagens Nyheter går det att läsa om hur företagets affärsuppgörelser i Eurasien kantats av misstänkta mutor och inte minst till regimer med diktatorer och pengar under bordet. En del av härvan, som är enormt stor, framkommer här:

En annan mycket väl insatt källa menar att hela affären i Azerbajdzjan, inklusive den senaste försäljningen, är präglad av mycket stor risk för korruption – inte minst då det är den azeriska staten man säljer till. Källan drar paralleller till korruptionsskandalen i Uzbekistan, som ledde till att Telia fick böta 7,7 miljarder kronor i en förlikning med holländska och amerikanska myndigheter förra året – Svenska Dagbladet

Det är alltså märkligt att den till 40 procent statligt ägda företaget Telia Sonera fortsätter göra affärer där det finns en stor risk för korruption. Det gör också att misstankar kring bolaget kvarstår och minskar förtroendet enormt. Mer om detta går det att läsa om här i en artikel i Sydsvenskan, där den forne vd sägs vara likgiltig.

 

 

Stäng meny